วิธีเก็บรักษาเค้กวันเกิด เค้ก3มิติ by vega-diva

วิธีเก็บรักษาเค้กวันเกิด เค้ก3มิติ by vega-diva

-สามารถเก็บตัวปั้นน้ำตาลในตู้เย็นโดยไม่มีวันหมดอายุ
-สามารถอยู่ได้ในอุณภูมิห้องแอร์1วัน
-สามารถเก็บในตู้เย็นได้14วัน
-ห้ามแช่เค้กหรือตัวปั้นในช่องฟรีชเด็ดขาดเพราะจะทำให้ไอน้ำจากช่องฟรีช หรือน้ำแข็ง เกาะ มีความชื้น ทำให้ น้ำตาลละลาย