นโยบายความเป็นส่วนตัว

vega-diva.com คือเว็บไซต์ที่ให้บริการรับสั่งทำเค้ก 3 มิติ ที่มีคุณภาพและมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ข้อมูลและภาพเค้กของทางเว็บไซต์จึงได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง Vega Diva ได้มีความตั้งใจที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุด จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ vega-diva.com ทุกท่านให้ได้รับความปลอดภัย ซึ่งมีข้อความสำคัญดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ vega-diva.com

ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถที่เข้ามาชมเว็บไซต์ สามารถเลือกดูรูปแบบของเค้ก การให้บริการ และข้อมูลเกี่ยวกับแบบเค้กที่ต้องการได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ แก่ทางเว็บไซต์ก่อน ซึ่งถ้าไม่มีการสมัครสมาชิกใด ๆ หรือลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ และไม่ได้ต้องการข่าวสารจากทางเว็บไซต์

ทางเว็บไซต์ vega-diva.com จะดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดยที่อาจจะใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ได้ เพื่อนำเอาข้อมูลทางด้านพฤติกรรมนี้ไปใช้งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ที่เข้ามาใช้งานมากขึ้น ซึ่งข้อมูลนี้จะรวมไปถึงวัน เดือน ปี และเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์ ความถี่ในการเข้าชม เวลาที่ใช้เมื่ออยู่ในเว็บไซต์ ประเภทของข้อมูลที่ผู้ใช้งานเข้ามาค้นหา และการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ในส่วนต่าง ๆ

ทางเว็บไซต์อาจจะมีการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการเข้ามาชมข้อมูลของลูกค้า ที่มีการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ โดยอาจจะใช้การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของทางเว็บไซต์อาจต้องใช้ระบบคุ๊กกี้ (Cookie) ในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของผู้ที่ใช้บริการระบบ ซึ่งระบบคุกกี้นั้นจะถูกส่งไปยังเบราเซอร์ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ vega-diva.com และจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้งานเลิกใช้บริการกับทางเว็บไซต์ โดยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

  • หมายเลข IP Address
  • ชนิดของเบราเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • Web Page ที่เข้ามาเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ที่มีการอ้างถึงเว็บของทางร้านค้า

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทางเว็บไซต์ vega-diva.com จะถูกนำไปใช้งานในด้านการดำเนินการของเว็บไซต์และการพัฒนาเว็บไซต์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดและช่วยในการพัฒนาเรื่องของโปรโมชั่น หรือในเรื่องการจัดทำเค้กสวยตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น จะไม่ถูกนำเอาไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ถ้าทางเว็บไซต์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ทางเว็บไซต์จะเก็บรวบรวมหรือนำเสนอไปทางอีเมล์ของผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเว็บไซต์ต้องการเพื่อผ่านกระบวนการสมัครคือ

  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่
  • Email หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจระบุเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ทางผู้สมัครเต็มใจที่จะให้ทางเว็บไซต์ไปดำเนินการธุรกรรมใด ๆ ของท่านที่มีแก่เว็บไซต์ ซึ่งทางเว็บไซต์จะทำการรักษาข้อมูลเอาไว้เป็นอย่างดีและเป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ vega-diva.com จะไม่มีการส่งต่อข้อมูลหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด ทางเว็บไซต์จะยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่

1.ผู้ใช้บริการร้องขอหรือให้อำนาจทางเว็บไซต์ในการดำเนินการ

2.ข้อมูลที่ช่วยทำให้การทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตามกฎหมายอนุญาต โดยยึดตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการร้องขอตามกฎหมาย ซึ่งการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ทางเว็บไซต์สามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าอีกด้วย

4.รูปภาพเค้กที่เป็นผลงานของทางเว็บไซต์ทุกรูป ถือว่าผู้ที่ใช้บริการยินยอมที่จะให้ทางเว็บไซต์ vega-diva.com ได้นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน เพื่อเป็นการการันตีถึงผลงานที่มีคุณภาพของทาง vega diva แต่ถ้าผู้ใช้บริการท่านใดไม่เห็นชอบก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือ Email ของทางร้าน เพื่อที่ทางเว็บไซต์จะได้หลีกเลี่ยงไม่นำรูปภาพเค้กของท่านขึ้นแสดงหน้าเว็บไซต์

ทางเว็บไซต์ vega-diva.com จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลและไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ vega-diva.com สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด พร้อมมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐาน ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของผู้ใช้บริการที่สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านทางการแจ้งรายละเอียดผ่านทาง Email ของทางร้าน หรือแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ vega-diva.com ได้เลยทันที

เว็บไซต์ vega-diva.com มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในด้านของโปรแกรมและการตรวจสอบยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด จึงขอแนะนำให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งก่อนการเข้าชมเว็บไซต์